Η κατάχρηση αλκοόλ και η αϋπνία συσχετίστηκαν σημαντικά με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων διαταραχής ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας (ADHD), σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology το Μάιο του 2020.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν στη Νορβηγία μελέτησαν ασθενείς με ADHD που είχαν διαγνωστεί μεταξύ 1997 και 2005, καθώς και υγιείς εθελοντές που επιλέχτηκαν τυχαία. Ενήλικες με διάγνωση ADHD (n = 235) και υγιείς (n = 184) συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της αϋπνίας, της κατανάλωσης αλκοόλ και των τρεχόντων συμπτωμάτων ΔΕΠΥ.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ένα χαμηλότερο ποσοστό ασθενών με ΔΕΠΥ είχαν ολοκληρώσει το πανεπιστήμιο (34,3% έναντι 77,8%, Ρ <0,001) ή είχαν δουλεία (40,2% έναντι 88,4%, Ρ <.001). Η μέση βαθμολογία της κλίμακας μέτρησης της εξάρτησης από αλκοόλ ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα ΔΕΠΥ έναντι των υγειών (13,59 έναντι 12,32, P <.005), υποδηλώνοντας μεγαλύτερη σοβαρότητα της κατανάλωσης αλκοόλ σε ασθενείς με ΔΕΠΥ. Η αϋπνία ήταν επίσης συχνότερη στους ασθενείς με ΔΕΠΥ (67,2% έναντι 28,8%, P <.001).

Η χρήση αλκοόλ μπορεί να σχετίζεται με συμπτώματα ΔΕΠΥ, ακόμη και σε ενήλικες που δεν έχουν επίσημα τη διάγνωση. Επιπλέον, η αϋπνία συσχετίστηκε με αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και πιο σοβαρά συμπτώματα ΔΕΠΥ τόσο στους ασθενείς όσο και στους υγιείς. 

Βιβλιογραφικες αναφορες: 

Lundervold AJ, Jensen DA, Haavik J. Insomnia, alcohol consumption and ADHD symptoms in adults [published online May 27, 2020]. Front Psychol. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01150