Η χρήση φαρμάκων για τη διαταραχή ελλειμματικης προσοχής / υπερκινητικότητας (ADHD) σε ασθενείς με αυτή τη διαταραχή συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Psychiatry το 2017.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με ΔΕΠΥ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακούν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα αλλά το εάν η θεραπεία με φάρμακα για τη ΔΕΠΥ επηρεάζει αυτόν τον κίνδυνο παραμένει ασαφές. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, οι ερευνητές εντόπισαν μια ομάδα ασθενών που είχε ΔΕΠΥ ή ήταν υπό φαρμακευτική αγωγή για ΔΕΠΥ μεταξύ Ιανουαρίου 2005 και Δεκεμβρίου 2014 (n = 2.319.450). Αυτοί οι ασθενείς συγκρίθηκαν με μια ομάδα ελέγχου που δεν είχε ΔΕΠΥ όσον αφορά τις επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι ασθενείς με ΔΕΠΥ  βρέθηκαν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος (odds ratio [OR], 1,49; 95% CI, 1,46-1,54 για τους άνδρες, OR, 1,44, 95% CI, 1,41-1,48 για τις γυναίκες ), ενώ τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες ασθενείς, η χρήση φαρμάκων για ΔΕΠΥ μείωσε αυτόν τον κίνδυνο κατά 12% και 14%, αντίστοιχα. Η πιθανότητα τροχαίου στους άνδρες ασθενείς μειώθηκε κατά 38% τους μήνες που ήταν υπό φαρμακευτική αγωγή σε σύγκριση με τους μήνες που δεν ήταν. Ομοίως, οι γυναίκες ασθενείς είχαν 42% μείωση του κινδύνου κατά τους μήνες θεραπείας σε σύγκριση με τους μήνες χωρίς αγωγή.

Υποθέτοντας ότι υπάρχει αιτιώδης συσχέτιση, οι εκτιμήσεις μας έδειξαν ότι έως και το 22% των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων σε ασθενείς με ΔΕΠΥ θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν αυτοί οι ασθενείς είχαν λάβει φάρμακα καθ ‘όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα της μελέτης τους ρίχνουν φως σε μια συχνη και αποτρέψιμη αιτία νοσηρότητας και θανάτου των ασθενών με ΔΕΠΥ.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Chang Z, Quinn PD, Hur K, et al. Association Between Medication Use for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Risk of Motor Vehicle Crashes [Published online May 10, 2017]. JAMA Psychiatry.  doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0659