Η Τηλεψυχιατρική είναι επίσημος κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Θα πρέπει να εφαρμόζεται από πιστοποιημένο  ειδικό Ψυχίατρο, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα στον ασθενή που βρίσκεται σε απόσταση. Είναι ιατρική πράξη και ως τέτοια διέπεται από το ιατρικό απόρρητο ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή, το οποίο είναι ευθύνη του γιατρού να το διασφαλίσει.

Δεκάδες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η Τηλεψυχιατρική είναι το ίδιο αποτελεσματική με την πρόσωπο με πρόσωπο άσκηση της Ψυχιατρικής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δομές ψυχικής υγείας στον τόπο διαμονής τους, σε όσους είναι καθηλωμένοι στο σπίτι χωρίς δυνατότητα φυσικής παρουσίας σε ιατρεία ή δομές και σε όσους διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να εξεταστούν στη μητρική τους γλώσσα.

Για πληροφορίες σχετικά με την Τηλεψυχιατρική, και για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.